n

n

 

 

 

Nadja Applefields (2004)

Nodig: 1, 2, 3, 4, 5*bri, 6, 7, 8, 9, 10, 11*bri, 13, 14*bri, 16, 17*bri, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24*bri, 25, 26, 27, 29, 30*bri, 31, 32, 33, 34, 35, 36*bri, 37, 38, 39, 40, 41, 42*bri, 43, 44, 45, 46, 47, 48*bri, 49, 50, 51, 52, 53, 55*bri, 56, 57, 58, 59, 60, 61*bri, 62, 63, 64, 65, 66, 67*bri, 68, 69, 70, 71, 72, 73*bri, 74, 75, 76*bri, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96*bri, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133*bri, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 154*bri, 155, 156, 157, 159, 160, 161*bri, 162, 163, 164, 165, 166*bri, 167, 168, 169, 170*bri, 171, 172, 173, 174*bri, 175, 176, 177*bri, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185*bri, 186, 187*bri, 188, 189, 190, 191, 192, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L

Dubbel: geen

 

 

Narnia

 

Narnia (2005)

Nodig: compleet

Dubbel: 5, 9, 13 x2, 14, 16, 21, 27, 28, 31 x2, 32, 37, 38, 43, 52, 54, 58, 65, 79, 80 x2, 82, 85, 86 x2, 98, 115, 118, 125 x4, 126, 129, 130, 132, 137, 160 x2, 161*bri

 

 

Narnia 2

 

Narnia 2 (2008)

Nodig: compleet

Dubbel: 2 x2, 3, 5, 6, 7 x2, 12, 13 x2, 14 x2, 22, 24 x2, 26, 31, 32, 33 x2, 34, 40, 47, 50, 55 x3, 56, 57, 60, 66 x3, 72, 73, 79, 80, 82, 87, 90, 96, 97, 101 x2, 103, 120, 122, 125, 126 x2, 129, 131 x2, 132 x3, 137, 147, 148, 150, 151, 156 x2

 

 

Naruto Battle of the Ninja

 

Naruto Battle of the Ninja (2008)

Nodig: 5*bri, 88*bri, 113*bri, 117*bri, 123*bri, 126*bri, 225*bri, 228*bri

Dubbel: 18 x2, 23, 24, 29, 30 x2, 31, 33, 35 x2, 36, 39 x2, 45, 48 x2, 52 x2, 65, 69, 70, 82 x2, 84, 96, 98, 100, 101, 124, 128, 129, 132, 133, 142 x2, 144, 151, 154, 161, 162, 164, 166, 172 x2, 174, 179, 181, 182, 183, 186, 187, 194, 197 x2, 198, 202, 205, 218, 219   

 

 

Naruto True Spirit of the Ninja

 

Naruto True Spirit of the Ninja (2007)

Nodig: 27*bri30*bri, 47*bri50*bri92*pho170*briKH.11*bri    

Dubbel: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 21, 25, 29*bri, 31, 39, 43, 46 x2, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 73, 77, 78, 79, 80, 81 x2, 83, 85, 86 x2, 87, 88, 97, 101 x2, 105, 106, 107, 108 x2, 109, 110, 111, 112 x2, 113 x2, 116, 120, 123, 124, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 140, 142, 143 x2, 144 x2, 145, 146 x2, 148, 153, 155, 157, 158, 162 x2, 164, 166, 167, 171, 173, 176, KH.1, KH.4, KH.5*pho, KH.7, KH.8, KH.10, KH.12*pho, SH.1, SH.6 x2, SH.7, SH.8, SH.10*phoSH.12*phoSU.1*bri, SU.2, SU.7, NU.2 x2, NU.3, NU.5*pho, NU.6, NU.8, NU.10 x2, NU.11  

 

 

National Geographic (aldi)

 

National Geographic (aldi) (2014)

Nodig: compleet

Dubbel: 8, 11, 12, 24, 25*dor, 27 x2, 28 x2, 32, 33, 36 x2, 38 x2, 40, 43 x2, 46 x2, 52 x2, 53, 54, 58 x2, 64, 65 x2, 77, 82, 90, 92 x2, 96, 98, 99, 100, 104 x2, 108 x2, 111, 113, 121, 125, 131, 138*dor, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 157*dor, 158x2, 160, 165, 168

 

 

New Super Mario Bros WII

 

New Super Mario Bros WII (2007)

Nodig: compleet

Dubbel:  1 x2, 7 x4, 9, 11, 12, 17 x4, 19 x3, 20, 25, 26 x2, 29 x2, 30, 31 x2, 33, 34 x2, 38 x3, 40, 44 x2, 51 x5, 53 x2, 55 x2, 57, 60, 66 x2, 71 x2, 76 x2, 77, 79 x2, P81*bri x2, P84*bri, 87, P91*bri, P93*bri x3, P95*bri, G97*bri,  P97*bri, 101, 105, 106 x2, 107, 119 x2, 122, 124, 127 x2, 131, 132 x3, 133, 137 x3, 143 x2, 147, 148, 155, 160, 162 x2, 173 x2, 174, 176

 

 

 

Nightmare on Elm Street (1984)

 Nodig: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264

Dubbel: geen

 

 

 Nils Holgerson

Nils Holgerson (1985)

 Nodig: geen

Dubbel: 1 x3, 2 x2, 3 x3, 4 x4, 5 x4, 7 x6, 9 x4, 10, 12 x4, 15, 16, 17 x2, 18 x2, 21, 22, 23, 25, 29 x2, 30, 31 x2, 32, 33 x2, 34, 35 x3, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 x3, 49, 53, 54 x2, 55 x2, 56, 57, 58, 59, 60, 61 x2, 63, 64, 66, 68 x2, 70 x2, 71, 72, 73 x2, 74 x3, 77, 78 x4, 79 x2, 81 x6, 82, 83, 84 x2, 85 x2, 86 x5, 88, 89 x2, 92 x2, 94 x4, 97 x3, 98 x2, 99 x5, 100, 101, 102 x5, 103 x2, 104, 105 x6, 108, 110, 111, 113 x3, 114, 115, 116, 117, 118 x2, 119 x2, 120, 121 x2, 123, 124, 125, 126, 128, 130 x6, 131, 133, 134 x5, 135, 136 x2, 137, 140 x2, 141, 142 x2, 143, 144 x2, 147, 148 x3, 149 x2, 150, 151, 153, 154, 155 x3, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 166 x5, 167 x3, 169, 170 x4, 172 x3, 173, 174, 176, 177, 180 x2, 181, 182 x4, 183 x3, 184 x3, 185, 186, 187 x2, 188 x2, 190 x4, 192, 193 x3, 194, 195, 196 x2, 199, 200, 201 x2, 202 x2, 204, 205 x3, 206, 208 x2, 209 x4, 211, 213 x2, 214 x3, 215 x3, 216, 218, 219 x4, 220, 221 x2, 222, 224, 227 x2, 228 x2, 229 x2, 231, 232 x2, 233, 234 x2, 235, 236, 238   

 

 

Nintendo

 

Nintendo (1991)

Nederlandse versie nodig: compleet

Nederlandse versie dubbel: 61 x2, 62, 81, 97, 98

Franse versie dubbel: geen

 

 

Noddy

 

Noddy (2005)

Nodig: 2*bri

Dubbel: 5, 7, 10, 11 x2, 12 x2, 13, 16, 17, 25, 27x2, 29, 32, 34, 35 x2, 36, 37, 38, 39, 45 x2, 49, 50, 54, 60, 61 x2, 62 x2, 63 x2, 64 x2, 66 x3, 67, 68 x2, 69 x2, 70 x2, 71 x2, 72, 75, 80, 81, 82 x3, 83 x5, 84 x4, 85 x2, 87, 90, 92, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 107 x2, 109, 110 x2, 112, 113, 116, 117, 118, 120, 123, 127, 129, 130, 131 x3, 134, 138 x2, 140, 141, 146, 150x2, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 163 x2, 164, 166, 167 x2, 170, 171 x2, 176, 178

 

 

Noddy 2

 

Noddy 2 (2009)

Nodig:  A*traC*tra 

Dubbel: 2*bri, 3*bri, 14, 34, 55, 70, 90