F

Fairly odd Parents (2013)

Nodig:

Dubbel:

Ferrari (1998)

Nodig: compleet

Dubbel: 2, 5 x2, 6 x4, 7 x3, 8 x2, 9 x2, 10 x4, 11 x2, 15, 16 x3, 17 x2, 19 x4, 20 x3, 21 x9, 22 x6, 23 x2, 28, 31, 35 x6, 97, 98 x10, 100 x3, 101, 104 x3, 113 x2, 137, 139, 141, 142 x2, 147 x2, 149 x2, 150, 152 x3, 155 x4, 156 x4, 157 x2, 159 x5, 160 x6, 161 x2, 162 x4, 164 x7, 166 x5, 167, 168 x8, 170 x4, 171, 172, 176, 178 x9, 179, 180

Fievel een Verhaal met een Staartje (1986)

Nodig: compleet

Dubbel:  1, 12, 13, 14, 24 x2, 26, 36, 37 x2, 42, 54, 56, 64, 67, 72, 74, 87 x2, 89, 96, 101, 106, 110, 112, 121, 125, 132, 142, 147, 150, 156, 169 x2, 176, 190, 191, 207, 210, 211 

Fievel in het Wilde Westen (1991)

Nodig: compleet

Dubbel: 10, 11, 38, 49, 59, 91, 94, 113, 129, 133, 145, 146

Felix Stickeratlas (2009)

Nodig: 11, 83, 104

Dubbel: 2, 6, 8, 10, 20, 23, 26, 42, 47, 48, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 75, 81, 88, 90, 91, 92, 102, 108, 110, 118, 120 x2, 124, 135, 139, 140, 165, 176, 190

Filly Princess (2005)

Nodig:

Dubbel: 1, 3, 5 x2, 6, 7, 9, 10 x2, 11 x4, 12 x2, 14, 15 x2, 16, 17 x3, 18 x2, 19, 23, 24 x2, 28, 30 x4, 31 x3, 32, 33, 35 x2, 36 x4, 37 x5, 39, 41 x4, 42 x2, 43, 44 x4, 45 x2, 46 x2, 47 x3, 49 x3, 50 x5, 51, 53 x3, 54, 55, 57 x5, 58, 59, 61, 65 x4, 69, 72 x3, 75, 79, 80 x2, 82 x2, 83, 88, 89, 92, 97, 101, 104 x2, 105, 109, 111, 112, A*tra x2, B*tra x5, C*tra, D*tra x2, E*tra x2, F*tra x2, G*tra x3, H*tra x3, I*tra x3, J*tra x3, K*tra, L*tra x3, M*tra x3, N*tra x2

Finding Dory (2016)

Nodig: compleet

Dubbel:  1 x2, 2, 4 x2, 5, 6, 7, 8 x2, 9 x2, 10, 11 x2, 12, 13, 14, 15, 16 x3, 17, 18 x3, 19, 20, 21 x2, 23, 24, 25 x2, 26, 29 x2, 33 x2, 34, 37, 38 x2, 39, 40 x2, 41 x2, 42, 43 x2, 44 x3, 45, 46 x2, 47, 48, 49 x3, 50 x2, 51, 52, 54, 59 x2, 62 x2, 63, 64, 65 x2, 66, 68, 69 x2, 70 x2, 72 x2, 76 x3, 79 x2, 80 x2, 81 x2, 82 x2, 83 x2, 85 x2, 86, 88, 90 x2, 91 x2, 92 x2, 93 x2, 94, 95 x2, 96, 97 x2, 98, 99 x3, 104 x2, 105, 106 x2, 110 x2, 111 x2, 112 x2, 113 x2, 114 x2, 115, 116, 117 x2, 118, 119, 120 x2, 121 x2, 122, 123 x2, 126 x2, 127, 128 x2, 129 x2, 130, 131, 132, 134 x3, 136 x2, 138 x2, 139 x2, 142, 143 x2, 144, 148 x2, 149, 150, 151 x2, 152 x2, 154 x3, 155, 156 x2, 158 x2, 159 x3, 160 x3X1*tra x2X2*traX3*traX4*tra x3X5*tra x2X6*tra x2X7*tra x4X8*tra x2X9*tra,  X14*tra x2X15*traX16*tra x3X21*traX24*tra

Finding Nemo (2003)

Nodig: compleet

Dubbel: 2, 3 x4, 5 x4, 6 x2, 9 x4, 12, 15 x3, 20 x3, 21 x2, 22 x2, 24 x4, 26 x3, 27 x6, 28 x6, 30, 32, 33 x3, 34 x3, 39 x3, 43 x2, 44 x4, 46, 47 x3, 48 x5, 49 x2, 50 x5, 52 x2, 54 x3, 55 x2, 56, 58 x3, 60, 65, 66 x3, 69, 72, 73 x2, 75 x3, 76 x5, 78 x4, 79 x2, 81 x2, 82 x3, 85 x3, 88, 90 x3, 91 x2, 92 x4, 93, 94 x2, 95, 97 x3, 99, 101 x2, 102 x2, 104, 105, 106 x2, 107 x4, 108, 109 x3, 110 x3, 111 x2, 112 x3, 116 x4, 117, 119 x4, 122, 123 x2, 124 x4, 125 x4, 126 x4, 127 x2, 128 x3, 129 x4, 130 x4, 132 x2, 136 x2, 138, 145 x2, 148 x4, 149 x4, 152, 153 x2, 155, 157, 158 x4, 159, 160 x2, 163 x2, 164 x2, 168, 169, 172, 173 x4, 174 x2, 175 x2, 176 x4, 177 x3, 178 x2, 179 x4, 181 x3, 182 x2, 183, 185, 186 x2, 188, 190, 192, 193 x3, 195, 196 x2, 198 x6B*briE*briH*bri

Finding Nemo (2013)

Nodig: 18*tra63*tra96*tra197*traH*briI*briN*briR*bri

Dubbel: 1 x24*tra, 6 x2, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 21 x2, 23 x2, 27, 28, 31, 41, 42, 45, 49, 50, 52, 53 x2, 56, 57, 59 x2, 70, 74, 76, 79 x2, 92, 100, 102, 103, 110 x2, 117, 118 x2, 121, 122 x2, 126, 131, 132, 135, 138, 141 x2, 142 x3, 144, 145, 148, 150 x2, 153 x2, 156, 162*tra, 169, 170, 172, 175, 184, 185, 187, 192 x2, 196, 198, F*bri, J*briL*bri

Flintstones (edigamma) (1994)

Nodig: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180

Dubbel: geen

For the Planet (2021)

Nodig: compleet

Dubbel: 1, 2 x2, 3 x2, 4 x2, 11, 16, 17, 18 x2, 19 x2, 21, 22, 23 x3, 24, 25 x2, 26 x2, 29 x3, 30 x2, 32, 33, 34, 35 x2, 36, 38*Arg, 40, 43*Arg, 45, 46 x2, 47, 52*fuo x2, 53*fuo, 56 x2, 58*fuo, 61 x2, 62 x2, 63, 71, 73*Arg, 74, 79, 83, 85, 87*Arg, 89, 90, 93*fuo, 95, 97*fuo, 101, 103*fuo x2, 105, 110*Arg x2, 111, 112 x2, 113*Arg, 114, 116 x2, 119, 120, 121 x2, 126, 128 x2, 129 x3, 130, 133*Arg x3, 138*fuo x2, 143 x2, 146*fuo, 150, 152 x2, 153 x3, 154, 155 x2, 156*Arg, 158 x2, 160 x2, 162 x3, 163, 165*Arg, 171, 172, 173, 177*Arg, 181, 182, 183*fuo, 184*fuo x2, 186 x2, 188*fuo, 191, 193*fuo, 195 x2, 196 x2, 197, 203 x2, E1 x2, E3 x2, E5, E8, E9, E11 x3, E13, E15, E18, E22, E23, E24, E25, E28 x2, E29 x2, E30, E34

Formule 1 (2020)

Nodig: 29, 157*bri

Dubbel: 2*bri, 12, 13, 16, 19*bri, 26 x3, 32, 33 x3, 36, 43 x2, 46, 47 x248*bri, 51 x259*bri x2, 60, 63, 66, 67 x368*bri, 77 x2, 79 x480*bri, 82 x2, 83 x3, 87 x2, 92 x3, 96, 97, 99*bri, 101 x2, 103, 106 x4, 107 x3, 108 x2, 111 x2, 121, 122*bri x2, 130 x2, 134, 140, 141 x2142*bri, 144 x3, 145, 146, 149 x2, 156 x2, 159 x3, 164 x2167*bri, 168 x3, 169 x2, 170, 171, 172*bri, 174 x2, 175 x2, 176 x3177*bri, 181, 182*bri, 185, 187*bri, 189 x2, 191, 192*bri, 194 x3, 199, 201, 204, 206 x3, 208, 210 x2211*bri, 212, 219*bri, 224, 228

Formule 1 (2021)

Nodig: compleet

Dubbel: 1*arg2*arg3*arg6*arg x214*arg x2, 15 x416*arg x2, 17 x2, 18 x4, 19 x2, 20 x3, 21 x2, 22, 25 x2, 27 x2, 28 x2, 29 x2, 30 x2, 31 x3, 32 x2, 35 x3, 37, 38, 39 x2, 41, 42, 44*arg x2, 45, 46*arg, 47 x2, 48 x2, 49 x2, 50, 51, 52 x3, 53, 57 x2, 58 x2, 59 x3, 60, 61, 62 x364*arg, 65, 67 x2, 69 x2, 70, 71 x4, 72 x2, 75, 77 x3, 78 x2, 79, 80 x3, 81 x2, 82, 85 x386*arg, 87 x2, 88 x2, 89 x4, 90 x2, 91 x2, 92 x294*arg96*arg, 97 x2, 98 x3, 99 x4, 100 x2, 101 x2, 102 x2104*arg, 105 x3106*arg, 107 x3, 108 x3, 109 x3, 110, 111 x2, 123 x2124*arg, 125 x2, 126, 127 x3, 128 x2, 129 x2, 130 x2, 133 x3, 135 x2, 136 x2, 137 x3, 138 x2, 139 x2, 140, 143 x3144*arg, 145 x3, 146 x2, 147 x3, 148 x2, 149 x2, 150, 152*arg x2, 153, 154*arg, 155 x2, 156 x2, 157 x2, 158 x2, 159 x2, 160, 163 x2, 165 x2, 166 x2, 167 x2, 168, 169 x3, 170, 172*arg, 175 x3, 176 x3, 177 x2, 178, 179 x3, 180 x3, 183 x4184*arg, 186 x2, 187 x3, 188, 189 x2, 190 x3194*arg, 195 x2, 196 x3, 197 x2, 198, 199 x3, 200 x2202*arg, 203 x3204*arg x2, 205 x2, 207 x3, 208, 209, 210, 212*arg, 213 x4, 215, 216 x2, 217 x2, 218, 219 x3, 220 x2228*arg230*arg231*arg

Fortnite Ready to Jump (2019)

Nodig:  compleet

Dubbel: 1*Bri, 3*Bri x2, 7, 8, 9, 10*Bri, 12*Bri x2, 13*Bri, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25*Bri x2, 26 x2, 27, 29, 31*Bri, 32*Bri, 34*Bri, 35*Bri, 39*Bri x2, 40, 45, 48, 54, 59 x2, 64*Bri, 65*Bri x2, 66*Bri x2, 69, 74 x3, 76 x2, 79, 81, 83, 88*Bri x2, 91, 99, 101*Bri x2, 104, 105*Bri x2, 106*Bri, 109*Bri x3, 117 x2, 121*Bri x2, 122*Bri x3, 123*Bri, 126, 129, 131*Bri x2, 132 x2, 134, 139, 140 x2, 141, 142, 145*Bri, 146*Bri x2, 152*Bri, 156, 157*Bri x2, 158*Bri, 161, 162, 163*Bri x3, 167, 170*Bri, 173*Bri x3, 174*Bri x2, 177*Bri x4, 179 x2, 180*Bri x3, 181*Bri x3, 182*Bri x4, 194*Bri x2, 200*Bri x2, 202*Bri, 207*Bri, 210*Bri, 211, 217, 221*Bri, 226*Bri x2, 244*Bri, 250*Bri x2, 251*Bri, 265, 266*Bri, 273*Bri, 278, 282, 288, 293*Bri x2, 298*Bri, 306, 307*Bri x2, 314*Bri, 322*Bri, 323*Bri, 324*Bri, 326*Bri, 327*Bri, 329*Bri, 330*Bri, 331*Bri, 333, 338*Bri x2, 341*Bri, 345*Bri, 348*Bri x4, 349*Bri, 350*Bri

Fortnite 2 Black Frames (2020)

Nodig: compleet

Dubbel: 70, 86, 145*arg, 151, 171*arg, 199, 224*arc, 270

Fortnite 3 Golden Frame serie (2022)

Nodig: compleet

Dubbel: 3*hol, 9*dorNR, 15*dorNR, 19*dorNR, 30 x2, 31*dorNR, 32*hol, 34*dorNR, 39, 41*hol x4, 43*dorNR x2, 45 x2, 46*dorNR, 49*dorNR, 54, 61*dorNR, 65*dorNR x2, 67*dorNR x3, 74*dorNR x2, 76*hol, 85*dorNR, 87, 89*dorNR, 90, 91*dorNR, 92*hol x2, 93, 94*dorNR, 96, 100*dorNR x2, 103*dorNR x3, 109*hol, 116*dorNR, 125*dorNR, 126*dorNR, 127*dorNR, 130*dorNR x2, 137*fdor, 138*fdor x2, 140*fdor x2, 141*fdor x3, 143*fdor x3, 144*fdor x2, 146*fdor, 148*fdor x2, 153*fdor, 155*fdor, 158*fdor, 163*dorNR, 168*dorNR, 169*dorNR, 172*dorNR x2, 177*dorNR, 183*hol, 185*dorNR x3, 186*dorNR, 188*dorNR, 196*dorNR, 200 x2, 203 x2, 206 x2, 208 x2, 224*dorNR, 225*dorNR, 226*dorNR, 230*dorNR, 232*dorNR, 235*dorNR x3, 238*dorNR, 239, 244

Frank en Frey (1981)

Nodig: compleet

Dubbel: 32, 62, 73, 93, 114, 123, 126, 142, 187, 189, 190, 192, 215, 247, 259, 300

Franklin de Schildpad 2 (2002)

Nodig:  1*tra, 4*bri, 5*tra, 6*bri, 11*bri, 12*tra, 16*bri, 20*bri, 21*tra, 27*tra, 28*bri, 33*bri, 38*bri, 42*tra, 45*tra, 46*bri, 53*tra, 54*tra, 58*tra, 60*bri, 64*tra, 68*bri, 70*tra, 73*tra, 74*tra, 75*bri, 82*bri, 83*tra, 85*bri, 88*tra, 89*bri, 92*bri, 94*tra, 96*bri, 101*bri, 104*tra, 106*bri, 107*tra, 112*bri, 117*tra, 123*bri, 127*tra, 128*bri, 131*bri, 133*bri, 136*tra, 139*bri, 142*bri, 146*bri, 150*bri, 154*tra, 155*bri, 156*tra

Dubbel: geen

Frozen (2013)

Nodig: compleet

Dubbel: 1, 2, 3, 4 x2, 6 x2, 7, 8, 9, 12*pai, 14, 16, 17 x8, 18 x6, 19 x9, 20 x6, 23 x8, 24 x7, 25 x10, 26 x6, 27 x8, 28 x11, 29 x9, 30 x12, 31 x9, 32 x11, 33 x12, 34 x2, 35 x7, 36 x8, 38 x7, 39 x4, 40 x7, 41 x8, 42 x10, 43 x7, 44 x5, 46 x9, 47 x1148*bri, 49 x9, 50 x7, 51 x10, 52 x11, 53 x10, 54 x9, 55, 56 x3, 59, 60, 61, 62 x4, 64, 68 x2, 70, 72, 74, 75 x2, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 88 x2, 89, 90 x2, 91 x2, 92 x2, 93 x2, 98, 102 x2, 104 x2, 105, 107, 110, 111, 114 x2, 115, 117, 118 x2, 123, 125, 126, 127 x5, 129 x2, 131, 132 x2, 135 x2, 136 x2, 137 x2, 139 x2, 140, 142 x3, 144 x3, 145, 146, 148*pai x2, 149, 150 x2, 151, 152 x2, 153 x2, 154 x2, 156, 162, 163 x2, 164, 167, A1*pai, A2 x2, A7 x2A10*pai x3, A11, E3, E5, E8, E10 x3E11*pai

Frozen 2: Magische Momenten (2014)

Nodig: compleet

Dubbel: 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14 x2, 15 x3, 18 x2, 44, 45 x4, 47 x2, 50 x3, 57, 69, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 94 x2, 95, 96 x2, 105, 107, 108, 110, 126, 133, 134, 142, 144, 153 x2, 159 x3, 160, F4, F14, S3*traS4*tra, S7*tra,  S9*tra x3

Frozen 3: mijn Zus, mijn Held (2015)

Nodig: compleet

Dubbel: 2 x3, 7, 9 x2, 11, 17, 20 x3, 22, 24 x4, 25, 27*met x2, 30, 31, 32 x2, 34, 35, 37*met x2, 38, 47*met x2, 50, 52 x2, 53, 60, 61 x3, 66, 69, 76, 77, 79, 80*met x2, 81 x10, 83 x12, 92 x293*met x2, 94, 97, 98, 99, 100 x12, 101 x6, 102 x6, 103, 108, 109 x2, 113 x2, 115, 120 x2, 126 x4, 129 x3, 130 x3138*met x3, 139, F6 x2, F10

Frozen 4: English is Fun (2016)

Nodig: compleet

Dubbel: 1*bri, 3, 4 x8, 6, 7, 8 x2, 9 x3, 10 x3, 11, 12 x4, 13 x3, 14 x3, 15, 16 x3, 17, 18 x3, 19 x2, 20, 21 x3, 22 x3, 23 x2, 24 x3, 25 x2, 26 x3, 27 x4, 28 x3, 29 x5, 30, 31 x4, 32 x2, 34, 36 x4, 37 x2, 38, 39 x2, 40 x4, 40i x3, 41 x2, 42 x2, 43 x2, 45, 47 x3, 48, 49 x3, 49i x250*bri51*bri52*bri, 53, 54 x3, 55 x2, 56 x2, 57 x2, 58 x2, 59 x6, 60, 61 x3, 62, 63 x2, 64 x2, 66 x4, 67 x2, 68 x2, 69 x3, 70 x2, 71 x3, 72, 73 x3, 74, 75 x3, 76 x4, 77, 78 x279*bri, 80 x2, 81 x3, 82 x2, 83 x2, 84 x3, 85 x2, 86 x2, 87 x3, 88 x2, 89 x3, 90 x2, 91 x2, 92 x2, 93 x294*bri, 95, 96 x5, 97 x5, 98 x3, 99 x3, 100 x3101*bri102*bri, 103, 104 x3, 105 x3, 106, 107*pai, 108 x2, 109, 111 x2, 113 x3, 114 x3, 115 x3, 116 x4, 118 x2, 119 x3, 120, 121, 122 x7, 124, 125, 127, 128, 129 x3, 130, 132 x3, 133 x3, 136 x3, 137 x2139*bri, 140 x2, 141 x5, 142 x5, 143 x2, 144 x3, 145 x3, 146 x2, 147, S1*tra x2S2*tra x5S3*traS4*tra x2S5*traS6*traS8*traS9*tra x2S10*traS11*traS12*traS13*traS14*tra x2S15*tra x3S16*traS17*traS19*traS21*tra x3S22*traS24*traR3*paiR5*pai x3R6*paiR8*pai x3R9*paiX1*pai

Frozen 5: Magic of the Northern Lights (2016)

Nodig: compleet 

Dubbel: 1*bri, 6, 7, 8 x8, 10, 11 x6, 12 x8, 13 x6, 14 x4, 15 x3, 16 x4, 17 x4, 18 x2, 19 x620*bri, 23, 24 x2, 25 x3, 26 x4, 27 x428*tis, 29 x630*bri x2, 31 x7, 32, 33, 34, 35 x2, 36 x8, 37 x839*bri, 40, 41 x2, 42 x3, 43 x4, 45 x3, 46, 47 x3, 48 x3, 49 x350*tis, 51 x2, 52 x2, 53 x354*bri x3, 56 x2, 57, 58 x3, 60 x3, 61, 62 x3, 63, 64 x4, 65, 66 x2, 67 x3, 68 x4, 69 x3, 70 x5, 71 x2, 72 x4, 73 x274*bri x375*bri, 76, 77 x3, 78 x3, 79, 81, 82, 83*bri, 84, 85*tis, 87, 88 x2, 89 x2, 90 x2, 91, 92 x8, 93 x7, 94 x295*tis x396*bri97*bri, 98 x5, 99 x7, 101 x2, 102, 103, 104*bri, 105 x2, 106, 107, 108 x3, 109 x4, 110 x2, 111 x2113*bri x2, 114, 115 x6, 116 x4, 118, 120 x9, 121 x6, 122 x7, 123 x7, 124 x2125*bri x3, 126 x5, 127 x8, 129 x4, 130 x2, 131 x2132*bri, 133*bri x2134*bri x5, 135 x3, 136 x4, 137 x2, 139 x6, 140 x5, 141, 142, 143, 144 x8, 145 x6, 146 x8, 147 x9, 149 x2, 150 x4, 151 x5, 152, 153 x3, 154 x2, 155 x10, 156 x9157*tis, 158 x4, 159 x7, 160 x6, 161, 163, 164 x3, 165 x11, 166 x6, 167 x7, 168 x8, 169, 170 x2171*bri, 172 x5, 173 x2, 174 x4175*bri x2, 179 x2, 180 x3, 181, 182 x2, 183 x2, 184, 185*bri x2, 187 x2, 188 x4, 189, 190*bri x3, 191 x4

Frozen 6 Voor altijd Samen (2017)

Nodig: compleet

Dubbel: 1 x5, 4 x7, 5, 6 x3, 7 x5, 8 x7, 9 x6, 10 x2, 11 x7, 12 x8, 13 x4, 14 x6, 17 x3, 18 x4, 19 x5, 20 x5, 21 x5, 22 x3, 23 x5, 24 x826*mét, 27 x5, 28 x3, 30 x4, 33 x3, 36 x4, 37 x4, 40 x541*mét, 42, 45 x3, 46 x6, 47 x5, 48 x4, 49 x4, 50 x3, 51 x5, 52 x5, 53 x3, 54, 56 x2, 57, 58 x3, 68 x3, 70 x3, 71, 74 x4, 75 x6, 76 x7, 77 x4, 78 x2, 79, 80, 84, 85, 91 x3, 92, 94, 96, 102 x3, 106, 107, 108, 109 x2, 113 x2115*tis x2, 118 x2120*tis, 124, 129 x3, 130 x3, 132 x2, 134, 137*tis, 141 x2, 149 x2, 153, 154, 155, 161 x2, 162 x3, 164 x2, 166 x3, 168, 170, C x3, E x2, G, H x2, K, L, O, P

Frozen 7 Olaf’s Avontuur (2017)

Nodig: 61*arg

Dubbel: 2 x23*arg, 5 x3, 7 x2, 8, 9, 10, 11, 13 x3, 14, 15, 16 x2, 20 x3, 21 x223*arg, 24 x2, 25, 26, 27 x2, 28, 30*arg, 31 x2, 32 x2, 33, 34 x2, 35, 36 x4, 37 x2, 38 x2, 39, 40 x2, 41 x2, 43, 44 x2, 45, 50 x3, 51, 52 x2, 54, 57 x3, 58 x5, 59 x3, 62, 64 x3, 65, 66, 67, 68*arg, 70 x5, 71, 72 x4, 74 x3, 75, 76 x3, 79 x2, 80 x2, 83 x5, 84 x4, 89 x2, 90, 93 x2, 94 x4, 95 x2, 98 x2, 99, 103 x2, 104 x3, 105 x2, 109, 110 x4, 112 x2, 113 x2, 115 x2116*arg x2, 118 x2, 119, 121 x2, 123, 125 x2, 126 x2, 127 x2, 128, 129, 130 x2, 131 x2, 132 x3, 133, 134 x2, 135 x4, 138, 141, 144 x2, 145, 147 x3, 148, 149 x2, 150, 151, 152 x5, 153, 158, 160*pai, 167, 168 x2, 170, 172, 173, 175*arg, 176 x2, X1, X2 x2, X3, X4 x3, X6 x4, X7 x3, X8, X9, X10, X12, X13 x2, X14, X15 x2, X16

Frozen 8 Mijn stickerdagboek (2019)

Nodig: 39*bri

Dubbel:1 x2, 6 x3, 7 x3, 8 x2, 9 x3, 10 x2, 11 x3, 13 x2, 15 x3, 16 x2, 17 x2, 18, 19, 20 x3, 21 x3, 23 x2, 24 x3, 25 x2, 26 x2, 27, 28 x229*bri, 31, 32 x234*bri x2, 35 x3, 36 x3, 37 x2, 38, 40*bri x2, 41 x3, 42 x2, 43 x2, 44 x3, 45 x2, 46, 47, 48 x2, 49 x2, 50 x2, 51 x3, 52 x5, 53 x254*bri, 56, 57 x3, 58 x2, 59 x2, 60 x2, 61 x4, 62 x2, 63, 64 x3, 65 x2, 66, 67 x2, 68, 69 x4, 70, 71 x3, 72 x2, 73 x4, 74 x3, 75 x2, 76, 77 x2, 78 x3, 79 x2, 80, 81, 82 x2, 83 x2, 84 x2, 85 x4, 86, 87, 88 x2, 89, 90 x2, 91 x3, 92 x2, 93 x3, 94 x2, 95, 96 x3, 97 x3, 98 x3, 99 x2, 100 x3, 101 x4, 102 x3, 103 x2, 104, 105 x2, 106, 107, 108 x4, 109 x2, 110 x3, 111 x4, 112, 113 x2, 114 x3, 115, 116 x4, 117 x4, 118 x3, 119 x3, 120 x2, 121 x2, 122 x3, 123 x2, 125 x2, 126 x3, 127 x2, 128 x5, 129 x3, 130 x3, 131 x2, 132 x2, 134 x2, 135 x2, 137, 138, 139 x2, 140 x2, 141 x2, 142 x2, 143 x3, 144, 145 x3, 146 x2, 147 x4, 149 x5, 152 x3, 153, 154, 155 x3156*bri x2157*bri, 158 x2, 159 x2, 160 x2, 161 x2, 162, 163, 164 x3, 165 x2, 166 x2, 167 x3, 168 x3, 169 x3, 171 x3, 172 x2, 173 x2, 174 x3, 175 x3, 176, 177 x4, 178 x3179*bri182*bri x2184*bri x2, H1, H2 x3, H3 x5, H4 x3, H5, H6 x2, H7 x2, H8 x3

Frozen II (2019)

Nodig: compleet

Dubbel: 6*pail7*pail33*bri36*bri41*bri55*bri58*pail60*pail65*bri69*pail, 84, 87*bri x291*bri x2, 92*bri, 96, 103*bri107*bri x2122*pail x2134*bri, 138 x2149*bri169*pail172*pail, 175, 188*bri, 189*bri190*briF3*bri x2F4*briF9*briL4*tra, C3, C6 x2, C7, C12 x2, C24, C26, C30

 Frozen II sticker albumstory (2021)

Nodig: compleet

Dubbel: 1 x3, 2 x23*bri4*bri x5, 6 x4, 7, 9, 14 x5, 15 x2, 16 x3, 17 x4, 19 x2, 20, 23, 25 x3, 27 x4, 28 x4, 29, 32*pai, 33 x2, 34 x3, 35 x2, 36, 43 x3, 44, 47 x249*bri x2, 50 x4, 51, 53 x254*pai x2, 57 x458*bri, 59 x3, 60, 62 x3, 63 x2, 65, 66 x3, 67, 69 x370*bri, 71 x2, 74, 75 x2, 76 x2, 77 x2, 78, 79, 80*bri81*pai, 85*bri, 86, 87*bri, 88 x3, 89 x2, 90, 92 x2, 93, 94 x3, 95, 96*pai97*pai x2, 100, 101 x2, 102 x2, 103, 104 x2, 105 x4, 106, 108*pai x3, 110 x4111*pai116*bri118*pai x2, 119 x3121*bri122*bri, 123 x2, 124, 126, 128 x3, 129 x4, 130 x3, 132 x2, 133, 134 x2, 135, 136 x2, 137 x2, 139, 140 x2141*bri, 143, 144, 145, 146 x2, 147 x3, 150 x2, 151 x5, 152 x2, 153, 154, 155, 157, 158 x3, 160 x3, 161 x2, 162, 163 x2, 165 x2166*pai x2, 167 x4, 168 x2, 169 x2, 170 x2, 171 x3, 173 x2, 174 x2, 175 x4, 177 x4, 178 x3, 179, 180, 181 x2, 182 x2, 184 x2, 185 x6187*bri188*pai189*pai x3190*pai x2191*bri, C1, C5 x3, C6 x2, C8, C10, C11, C12 x2, C13 x4, C15, C18 x4, C20, C21 x4, C23, C24, C25, C26 x3, C27 x2, C28 x2, C30, C32 x3, C35 x2, C36 x4, C40 x2, C41 x2, C42 x3, C43 x3, C44 x2, C47 x2, C48, C49, EL1*lim x3EL2*lim

Frozen II De Kristallen (2020)

Nodig: compleet

Dubbel: 5*bleNR6*bleNR10*argNR x516*bleNR17*argNR x218*argNR x220*argNR22*bleNR x3, 25*bleNR26*argNR27*argNR29*argNR30*argNR37*bleNR40*argNR x248*argNR49*argNR x266*argNR x368*graNR85*argNR102*bleNR107*argNR x5112*argNR x4113*argNR114*argNR120*argNR x2124*argNR131*argNRC3*popC4*pop x3C5*popC12*pop x2C13*popC17*popC22*pop x2C23*popC27*pop x2C28*popC33*pop

Frozen 2, Two Paths One Band (2021)

Nodig: 1, 35, 43, 61, 71, 87, 90, 105, 107, 111, 123, 126, 159, F2, F8, F12, F16, F19, F20, F24, F30, F34, F39, F48

Dubbel: 4*mir, 8, 13, 18, 21*mir, 22, 25 x2, 27, 33, 40 x3, 56, 59 x2, 62 x2, 66, 67, 74, 92, 95, 101 x2, 113, 124, 134 x2, 135 x3141*mir150*mir, 154, 156, 163, H2*traH9*tra, F6, F22 x2, F28, F35, F36, F41

Frozen Maps of Wonder (2023)

Nodig: 3, 45*Pail48*Pail, 51, 54, 55, 66, 73, 84, 86, 89, 93, 116, 118*Pail, 121, 124*Pail, 125, 129*Bri, 132, 136, 145*Pail, 147, X13, X15, X19, X21, X22

Dubbel:  1, 20*Pail, 25, 36, 95*Bri, 117, 146

Frozen Activity Cards 2 (2015)

Nodig: LE3*LE

Dubbel: 3*iri5*iri6*iri7*iri16*iri17*iri21*iri29*iri32*iri35*iri36*iri41*iri43*iri46*iri47*iri,  52*arg54*arg60*arg64*arg65*arg69*arg x275*arg76*arg78*arg82*arg95*arg99*arg, 101, 102 x2, 104, 107, 108, 110, 115, 118, 128, 132, 142, 146, 148, 155, 157, 159, 167, 168, 170, 173, 176, 179, 180 x2, 181, 183, 186, 191 x2, 192 x2, 193 x2, 198, 200 x2

Frozen Activity Cards 3 (2016)

Nodig: compleet

Dubbel: 1 x2, 2 x2, 3 x2, 5 x2, 7 x2, 8 x4, 10, 13, 14 x3, 16, 17 x3, 18 x2, 23, 25 x2, 27, 28 x3, 29 x4, 31, 33 x3, 34, 36 x2, 38 x5, 39, 41, 42 x4, 43, 45 x2, 49 x5, 50 x3, 52 x2, 54, 56, 59 x3, 60 x2, 62, 65, 66 x2, 69 x3, 70, 71 x2, 72, 74, 76 x2, 77 x3, 78 x2113*col x2115*col116*col117*col118*col x3119*col x3120*col121*col x3123*col x2124*col125*col126*col128*col

Frozen 2 Cards  (2020)

Nodig: compleet

Dubbel: 11*mag x212*mag, 13 x2, 14, 19 x3, 20, 25 x3, 27 x5, 28, 30 x3, 37 x4, 38 x3, 39 x2, 40, 41 x544*mag x245*mag, 46 x5, 48, 52 x2, 53 x3, 54 x256*mag, 58, 60 x461*mag66*gli x381*gli x4, 100 x5, 101, 102, 103 x2, 104 x4, 105, 107 x4, 110 x2, 111 x4, 112 x6, 116 x5, 118 x5, 120 x4, 121 x4, 125 x2, 127 x4, 129, 131 x3, 134 x3137*mag140*mag, 145 x4, 146 x2, 147 x2, 148 x4, 149 x2, 152 x4, 153 x5155*mag x3158*mag161*mag162*mag, 163 x3, 166 x4, 169, 170 x2, 171 x2, 172 x5, 174 x7, 178, 180 x2182*gli, 184 x3, 185, 186, 190 x2, 191 x5, 193 x3, 194, 197 x3, 198 x5Lim5*lim

Frozen 2 Mythic Journey Cards  (2022)

Nodig: 1*dia, 2*dia, 5*dia, 7*dia, 9*dia, 26*glo, 30*met, 40*glo, 49*glo, 64*dia, 72*dia, 76*met, 80*met, 84*met, 85*glo, 108*glo, 111*met, 113*glo, 122*dia, 139*glo, 152*met, 161*glo, 168*met, 184*dia, LE2*lim

Dubbel: 3*dia4*dia8*dia, 14 x2, 15, 22*dia x223*dia, 28, 29, 31, 33 x234*glo, 36 x2, 37 x238*glo, 42, 50 x3, 51 x2, 55 x2, 60 x2, 61, 63*met, 67, 69 x3, 75 x277*glo, 79, 81*glo x2, 94, 95, 98*met, 99, 100 x2, 102, 106*glo, 109 x2, 112 x2, 114 x2116*met, 126, 128, 129, 130, 132 x2, 136, 141, 146, 148, 150*met, 157 x2, 159 x2, 163 x2, 167, 169, 170, 171 x2, 175, 177*met, 180, 181, 182, 183, 187*dia, 190 x2, 194, 197 x2

Frozen 2 Foto’s (2020)

Nodig: compleet

Dubbel: 3 x215*arg x219*arg20*arg28*arg29*arg x330*arg x232*arg37*arg38*arg, 41 x343*arg x2, 45, 54, 58*arg59*arg63*arg x2, 77 x278*arg, 79 x384*arg x2, 94, 97 x2